Start

Strona główna

OGŁOSZENIE

dla mieszkańców dzielnicy BYKOWINA

 

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz związane z nią

względy bezpieczeństwa uprzejmie informujemy,

że z uwagi na zbliżające się rozliczenie wody

 

ODCZYTY WODOMIERZY

 

będą przyjmowane w terminie od 27.09 do 04.10.2021r.

 

Odczyty można zgłaszać:

* telefonicznie:

Administracja Nr 6 – 32 242 72 55

Dział Opłat za Lokale i Wodę- 32 342 72 52, 32 342 72 53

 

* e-mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Stany wodomierzy przyjmowane będą wyłącznie z numerami

fabrycznymi.

 

NIE DOTYCZY WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM

 

W celu sprawniejszej obsługi prosimy o podawanie numeru

ewidencyjnego mieszkania.

 

 


OGŁOSZENIE

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującą

ustawą i przepisami DZ.U.2015 1651 informuje

mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta

Ruda Śląska Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

celem wydania decyzji na usunięcie n/w drzew:

- 1szt. drzewa gatunek modrzew w okolicy budynku

przy ul. Walentego Fojkisa 5 - 5A,

- 1szt. drzewa gatunek akacja w okolicy garaży

przy ul. Jerzego Ziętka,

- 1szt. drzewa gatunek świerk pospolity w okolicy budynku

przy ul. Ludwika Piechy 1 – 1B.

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzew można

uzyskać dzwoniąc do Administracji Nr7 RSM przy

ul. Antoniego Zielińskiego 8 w Rudzie Śląskiej- Orzegów

pod numerem telefonu (32) 2481-811 w godz. od 7.00 do 15.00

w dniach od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 12.10.2021 r.

 

 

Ruda Śląska 10.09.2021 rok.

 


 OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Grzegorzka 1-1a

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzew.

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 24.08.2021 rok.

 


 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

uprzejmie informuje, że z dniem 29 lipca 2021 r. objął stanowiska po

członkach Zarządu RSM, którzy z dniem 28 lipca 2021 r. odeszli na

emerytury.

Obecny skład Zarządu jest następujący:

1) inż. Andrzej Pacławski   - Prezes Zarządu RSM

2) mgr Dorota Osmenda     - Zastępca Prezesa Zarządu

3) mgr Jarosław Gonciarz  - Zastępca Prezesa Zarządu

 

Jako nowy Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej czujemy ciężar

odpowiedzialności, który na nas spoczywa. Podejmujemy go i z

optymizmem będziemy realizować postawione przed nami zadania.

Zobowiązujemy się do efektywnej pracy na rzecz Spółdzielni i jej

Mieszkańców. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby w tej wciąż

zmieniającej się rzeczywistości poprowadzić Spółdzielnię w

najlepszym dla niej kierunku.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


 

 

 

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O DECYZJACH

W SPRAWIE ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW RSM W 2021 r.

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Rudzie Śląskiej uprzejmie zawiadamia, że w związku

z epidemią koronawirusa w Polsce:

 

1) nadal nie występują warunki do zwołania Walnego Zgromadzenia

Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,które miało

odbyć się w 2020 r.

2) powyższe Walne Zgromadzenie zwołane zostanie po

odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni.

3) o terminie Walnego Zgromadzenia Członków RSM, które

powinno odbyć się w 2021 r. , zostaną Państwo powiadomieni

w osobnym zawiadomieniu.

4) porządek obrad oraz materiały na WZCz zostaną Państwu

wtedy udostępnione zgodnie z przepisami ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych w terminie 14 dni przed

pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków RSM

 

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 Ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw

/ Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.03.2020 / i w oparciu o § 16 ust. 6

Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


OGŁOSZENIE

 

W związku z tym, że dzień ustawowo wolny od pracy

1 maja br (Święto Pracy) przypadł w sobotę,

w zamian za to, zgodnie z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy,

dzień 04 czerwca br (piątek) będzie dniem wolnym od pracy

dla Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym dniu Dyrekcja, Administracje i ODK RSM

oraz kasy będą nieczynne.

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne

jak w inne wolne dni w tygodniu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW RSM

 

Uprzejmie informujemy Mieszkańców naszych zasobów,

że w związku z nadal trwającą epidemią koronawirusa

w Polsce, w celu zachowania bezpiecznych warunków pracy,

Rady Osiedla pracują w formie zdalnej lub mieszanej,

również zostały zawieszone dyżury pełnione w tradycyjnej

formie przewidziane harmonogramem każdej Rady Osiedla.

W razie ważnej potrzeby Rady Osiedla umożliwiają kontakt

z osobą pełniącą dyżur w formie telefonicznej. W tym celu

należy skontaktować się ze swoją Administracją,

aby domówić kontakt telefoniczny.

 

Informujemy także, że do odwołania zostały również

zawieszone dyżury Rady Nadzorczej.

 

Uważamy, że zachowanie daleko idącej ostrożności uchroni

wszystkich przed nieprzewidzianymi skutkami wirusa Covid 19

i pozwoli szybciej opanować tą tak trudną sytuację.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

OGŁOSZENIE

W związku z trwającą pandemią koronawirusa uprzejmie

informujemy, że nadpłaty z bieżącego rozliczenia

centralnego ogrzewania i rozliczenia wody będą zwracane

wyłącznie przelewem na indywidualne konta bankowe.

Wnioski można składać w Dziale Opłat za Lokale i Wodę ,

w Administracjach RSM oraz na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 


OGŁOSZENIE

Administracja Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z Ustawą o Ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. informuje mieszkańców budynku przy ul. Kempnego 2 - 4 o zamiarze złożenia wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa tj: 1 szt z gatunku drzewa iglastego – świerk pospolity o obw. pnia 42 cm rosnącego na działce o numerze 2467/203

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na piśmie w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji w Administracji nr 5 przy ul. Różyckiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00.


OGŁOSZENIE

 Administracja Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z Ustawą o Ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. informuje mieszkańców budynku przy ul. Fitelberga 12 - 12c o zamiarze złożenia wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa tj: 1 szt z gatunku drzewa liściastego –brzoza brodawkowata  o obw. pnia 40 cm rosnącego na działce o numerze 4030/207

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na piśmie w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji w Administracji nr 5 przy ul. Różyckiego 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00.


OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Ks. Potyki 16c

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzewa - świerk pospolity.

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 14.08.2020 rok.

 


OGŁOSZENIE

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującą

ustawą i przepisami DZ.U.2015 1651 informuje mieszkańców

o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Ruda Śląska

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

celem wydania decyzji na usunięcie drzewa liściastego

- 1 szt. drzewo liściaste (nie można określić gatunku)

drzewo posiada posusz, rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 3359/218 przy ul.Kolistej 5 w Rudzie Ślaskiej 9

(Nowy Bytom).

Planowana wycinka w/w drzewa z uwagi na to,

że drzewo nie rokuje już szans na dalszy wzrost i rozwój.

Drzewo w 100 % suche, na pniu ma widoczne pęknięcia

i widoczną próchnicę w koronie.

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzewa można

uzyskać dzwoniąc do Administracja nr 2 R.S.M przy

ul.Pokoju 18 w Rudzie Śląskie j 9 (Nowy Bytom)

pod numerem telefonu 32 248 61 94 w godz. od 7.00 do 15.00

w dniach od poniedziałku do piątku.

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 21.08.2020r.

 

Ruda Śląska 23.07.2020 r.

 


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RSM

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z art.78 ustawy z dnia 19

czerwca 2020 r. Dz.U. 1086 w ustawie z dnia 31.03.2020 r.

wprowadza się art. 90a ,który przedłuża kadencję

Rady Nadzorczej do dnia zwołania pierwszego po pandemii

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


INFORMACJA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującą ustawą i przepisami

DZ.U.2015 1651 informuje mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta

Ruda Śląska Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa celem wydania decyzji na

usunięcie drzew liściastych.

- 2 szt. drzewa liściaste gatunek lipa drobnolistna rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Ślaskiej ( Wirek)

- 2 szt. drzewo liściaste gatunek akacja biała rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Śląskiej ( Wirek)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek klon zwyczajny rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Śląskiej 10 (

Wirek)

Planowana wycinka w/w drzew z uwagi na modernizację sieci ciepłowniczej od

sieci ciepłowniczej preizolowanej przy stacji Shell ul. Piotra Niedurnego do komory MW

16 wyjście na sieć napowietrzną ul. Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej.

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzew można uzyskać dzwoniąc do

Administracja nr 2 R.S.M przy ul. Pokoju 18 w Rudzie Śląskie j 9 ( Nowy Bytom) pod

numerem telefonu ( 32) 2486-194 w godz. od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku

do piątku.

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 15.06.2020r.

 


 

 

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O DECYZJACH

W SPRAWIE ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW RSM W 2020 r.

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

uprzejmie informuje, że w związku z epidemią w Polsce:

 

1) odstępuje od zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie obowiązywania

stanu epidemii koronawirusa w Polsce.

 

2) Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostanie po

odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni.

 

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 Ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw

(Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.03.2020) i w oparciu

o § 16 ust. 6 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Jednocześnie informujemy, że porządek obrad oraz materiały na

WZCz zostaną Państwu udostępnione zgodnie z przepisami

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w terminie 14 dni

przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków RSM.

 

O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW

RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia,

że z dniem 27 kwietnia 2020 r. tj od poniedziałku

uruchomione zostaną kasy w naszych Administracjach.

Kasa w Dyrekcji Spółdzielni pozostaje zamknięta do odwołania.

Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Osoby, które dokonają wpłaty należnych

Spółdzielni opłat za zajmowane lokale w terminach:

a) za marzec 2020 r. - do 30 kwietnia 2020 r.

b) za kwiecień 2020 r. - do 20 maja 2020 r.

nie będą miały naliczanych odsetek za nieterminowe wpłaty.

Jednocześnie ustala poniższe zasady zabezpieczenia przed

koronawirusem w momencie korzystania z kas w Administracjach

Osiedli:

1) do budynku Administracji do kas mogą wejść tylko osoby w

maseczkach,pojedynczo, na zasadzie jedna osoba wychodzi –

następna wchodzi,

2) Mieszkaniec wchodzący do budynku zobowiązany jest do

zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym ustawionym

przy wejściu,

3) Mieszkańców oczekujących na wejście do budynku

Administracji prosimy o zachowanie pomiędzy sobą

odległości min. 2 m.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Ruda Śląska, 22.04.2020 r.

 


 

OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców - właścicieli garaży przy ul.Kopalnianej

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzewa o gatunku wierzba pospolita.

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255
Termin zgłaszania uwag 24.04.2020rok

 

Teresa Wieczorek Administracja nr 6

Ruda Śląska 20.03.2020rok

 


 

OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Szpaków 3

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzew (wniosek mieszkańców).

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 14.02.2020 rok.

 


INFORMACJA

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązująca ustawą i

przepisami DZ.U.2015 1651 informuje mieszkańców o zamiarze

złożenia wniosku do Urzędu Miasta Ruda Śląska Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

celem wydania decyzji na usunięcie drzew liściastych:

- 2 szt. drzewa liściaste gatunek topola rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/ 218 przy ul. Księdza Jana Szymały 4 A

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek topola rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/218 przy ul. Księdza Jana Szymały 6 A

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek wierzba rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 3361/218 przy ul. Spółdzielczej 5

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek wierzba rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/218 przy ul. Księdza Jana Szymały 8 C

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek akacja rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1838/218 przy ul. Pokoju 14

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek klon rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 3352/146 przy ul. Piotra Niedurnego 38

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzew

można uzyskać pod numerem telefonu

(32) 2486-194 lub osobiście w Administracji nr2

przy ul. Pokoju 18 w Rudzie Śląskiej 9 w godz. od 7.00 do 15.00

w dniach od poniedziałku do piątku.

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 27.12.2019r.

 


OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa adm-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Kombajnistów 1

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzew o gatunku -sosna ,jarząb szwedzki

oraz przy l.Gwareckiej 19 drzewa o gatunku -świerk pospolity.

 

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 21.10.2019 rok Teresa Wieczorek

 


Klauzula Informacyjna – nowe przepisy o

ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rudzka

  Spółdzielnia Mieszkaniowa,

  ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod

  adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • zawierania i realizacji umów;

  • realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z faktu

   posiadania tytułu prawnego do lokalu w RSM.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w

  szczególności:

 

 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania

  danych dla celów obsługi księgowej, prawnej, informatycznej i

  lustracyjnej,

 • osoby uprawnione do przeglądania rejestru członków,

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

  podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres

  niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym

  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

  prawa,

 2. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do

  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

  ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu

  wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

  danych,

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Niniejsza informacja została wywieszona na tablicach ogłoszeń na

klatkach schodowych w budynkach Rudzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej, umieszczona na naszej stronie w internecie oraz

sukcesywnie zostanie dołączana jako załącznik do

umów zawieranych przez RSM z osobami trzecimi oraz wysyłana do

kontrahentów Spółdzielni, z którymi umowy zostały już zawarte.

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
 


eKartoteka


Informujemy, że formularz wniosku o dostęp do informacji o płatnościach przez www jest tutaj dostępny.

 

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoją siedzibę przy ulicy Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze starała się zaspokajać oczekiwania swoich Członków. Spółdzielnia powstała z połączenia Międzyzakładowych Spółdzielni Mieszkaniowych działających przy rudzkich kopalniach. Obecną nazwę otrzymała 23 maja 1978r.

Nasza Spółdzielnia ma znaczny udział w rozwoju Miasta, w krajobrazie Rudy Śląskiej osiedla Spółdzielni stanowią poważną część wszystkich zasobów gminy. Należy podkreślić, że Spółdzielnia zajmuje się nie tylko administrowaniem budynków, ale także czynnie bierze udział w życiu kulturalnym poprzez Osiedlowe Domy Kultury...

Mamy nadzieję, że strona internetowa Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej spełnia Państwa oczekiwania! Zapraszamy do jej odwiedzania i zapoznania się z naszym serwisem internetowym.

 

UWAGA!

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w RSM obowiązuje zasada, że odpowiedzi na korespondencję przesłaną pocztą elektoniczną udzielane są jedynie po podaniu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Korespondencja nie zawierająca tych danych traktowana będzie jako anonim i pozostawiona bez odpowiedzi.

 

Informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie

 

 

Dodatkowe informacje