Start

Strona główna

 INFORMACJA

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uprzejmie zawiadamia, że  dzień ustawowo wolny

od pracy - 15 sierpnia br.(Święto NMP)

przypada w sobotę, w związku z czym na podstawie

przepisów Kodeksu Pracy ustanowił w Spółdzielni

dzień 12 czerwca 2020 r. tj piątek,  dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Dyrekcja, Administracje

i ODK RSM będą nieczynne.

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby

techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.

Przypominamy telefon : 32 387 51 40.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia

serdecznie przepraszamy.

 


INFORMACJA

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującą ustawą i przepisami

DZ.U.2015 1651 informuje mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta

Ruda Śląska Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa celem wydania decyzji na

usunięcie drzew liściastych.

- 2 szt. drzewa liściaste gatunek lipa drobnolistna rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Ślaskiej ( Wirek)

- 2 szt. drzewo liściaste gatunek akacja biała rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Śląskiej ( Wirek)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek klon zwyczajny rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 2490/164 przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Rudzie Śląskiej 10 (

Wirek)

Planowana wycinka w/w drzew z uwagi na modernizację sieci ciepłowniczej od

sieci ciepłowniczej preizolowanej przy stacji Shell ul. Piotra Niedurnego do komory MW

16 wyjście na sieć napowietrzną ul. Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej.

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzew można uzyskać dzwoniąc do

Administracja nr 2 R.S.M przy ul. Pokoju 18 w Rudzie Śląskie j 9 ( Nowy Bytom) pod

numerem telefonu ( 32) 2486-194 w godz. od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku

do piątku.

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 15.06.2020r.

 


 

 

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O DECYZJACH

W SPRAWIE ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW RSM W 2020 r.

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

uprzejmie informuje, że w związku z epidemią w Polsce:

 

1) odstępuje od zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie obowiązywania

stanu epidemii koronawirusa w Polsce.

 

2) Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostanie po

odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni.

 

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 Ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw

(Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.03.2020) i w oparciu

o § 16 ust. 6 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Jednocześnie informujemy, że porządek obrad oraz materiały na

WZCz zostaną Państwu udostępnione zgodnie z przepisami

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w terminie 14 dni

przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków RSM.

 

O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW

RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia,

że z dniem 27 kwietnia 2020 r. tj od poniedziałku

uruchomione zostaną kasy w naszych Administracjach.

Kasa w Dyrekcji Spółdzielni pozostaje zamknięta do odwołania.

Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Osoby, które dokonają wpłaty należnych

Spółdzielni opłat za zajmowane lokale w terminach:

a) za marzec 2020 r. - do 30 kwietnia 2020 r.

b) za kwiecień 2020 r. - do 20 maja 2020 r.

nie będą miały naliczanych odsetek za nieterminowe wpłaty.

Jednocześnie ustala poniższe zasady zabezpieczenia przed

koronawirusem w momencie korzystania z kas w Administracjach

Osiedli:

1) do budynku Administracji do kas mogą wejść tylko osoby w

maseczkach,pojedynczo, na zasadzie jedna osoba wychodzi –

następna wchodzi,

2) Mieszkaniec wchodzący do budynku zobowiązany jest do

zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym ustawionym

przy wejściu,

3) Mieszkańców oczekujących na wejście do budynku

Administracji prosimy o zachowanie pomiędzy sobą

odległości min. 2 m.

 

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Ruda Śląska, 22.04.2020 r.

 


 

 INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZA ROK OBROTOWY 2020 ORAZ 2021

 

W związku z pandemią koronawirusa w celu zastosowania się do

wszystkich obostrzeń  w tym zakresie

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje,

że dopuszcza, aby uprawnione firmy składały oferty na badanie

i ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

oraz 2021 drogą elektroniczną.

Podajemy adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa /SARS – CoV-2/

w Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

oraz troszcząc się o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców,

jak również pracowników ich obsługujących,

 

informujemy że z dniem 16.03.2020r aż do odwołania

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wstrzymuje

bezpośrednią obsługę mieszańców we wszystkich swoich

jednostkach organizacyjnych (Dyrekcja, Administracje,

Kluby).

 

Płatności prosimy regulować drogą elektroniczną.

Za opóźnienia w płatnościach za bieżący miesiąc nie będą

naliczane odsetki.

 

Jednocześnie informujemy, że zawieszamy przeprowadzanie wszelkich wizji w lokalach mieszkalnych do odwołania.

 


 

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKAZU KORZYSTANIA

Z PLACÓW ZABAW

 

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA

20.03.2020 R.

STANEM EPIDEMII INFORMACJA W SPRAWIE

ZAKAZU KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

W POLSCE RUDZKA SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA

WPROWADZA OD DNIA 23.03.2020 R.

DO ODWOŁANIA ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW

ZABAW ORAZ Z PIASKOWNIC BĘDĄCYCH

W NASZYCH ZASOBACH CELEM

ZMINIMALIZOWANIA

RYZYKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

KORONAWIRUSA.

 


 

OGŁOSZENIE

dla mieszkańców Rudy Śl. -Bykowiny

 

Z uwagi na termin rozliczenia wody uprasza się mieszkańców o podawanie

do dnia 31 marca 2020 r. stanów swoich wodomierzy.

 Odczyty można podawać tylko:

 •   telefonicznie - ADM 6 - 32 242-70-75

                                           32 242-72-55

 •  Dział Rozliczeń Wody - 32 342-72-53;

                                           32 248-24-11 w. 55

 • e-mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stany wodomierzy przyjmowane będą wyłącznie z numerami fabrycznymi.

___________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców - właścicieli garaży przy ul.Kopalnianej

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzewa o gatunku wierzba pospolita.

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255
Termin zgłaszania uwag 24.04.2020rok

 

Teresa Wieczorek Administracja nr 6

Ruda Śląska 20.03.2020rok

 


 

OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADM-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Szpaków 3

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzew (wniosek mieszkańców).

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 14.02.2020 rok.

 


INFORMACJA

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązująca ustawą i

przepisami DZ.U.2015 1651 informuje mieszkańców o zamiarze

złożenia wniosku do Urzędu Miasta Ruda Śląska Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

celem wydania decyzji na usunięcie drzew liściastych:

- 2 szt. drzewa liściaste gatunek topola rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/ 218 przy ul. Księdza Jana Szymały 4 A

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek topola rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/218 przy ul. Księdza Jana Szymały 6 A

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek wierzba rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 3361/218 przy ul. Spółdzielczej 5

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek wierzba rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1514/218 przy ul. Księdza Jana Szymały 8 C

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek akacja rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 1838/218 przy ul. Pokoju 14

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

- 1 szt. drzewo liściaste gatunek klon rosnące na działce o numerze

geodezyjnym 3352/146 przy ul. Piotra Niedurnego 38

w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom)

Dodatkowych informacji dotyczących wycinki drzew

można uzyskać pod numerem telefonu

(32) 2486-194 lub osobiście w Administracji nr2

przy ul. Pokoju 18 w Rudzie Śląskiej 9 w godz. od 7.00 do 15.00

w dniach od poniedziałku do piątku.

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 27.12.2019r.

 


OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o wycince drzew

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa adm-6

informuje mieszkańców budynku przy ul.Kombajnistów 1

o zamiarze złożenia wniosku w Urzędzie Miasta

na usuniecie drzew o gatunku -sosna ,jarząb szwedzki

oraz przy l.Gwareckiej 19 drzewa o gatunku -świerk pospolity.

 

Dodatkowych informacji odnośnie wycinki można uzyskać

pod nr. telefonu 32 2427-075 lub 255

lub osobiście w Administracji nr 6 przy ul.Gwareckiej 4

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00

 

 

Ruda Śląska 21.10.2019 rok Teresa Wieczorek

 


OGŁOSZENIE

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje,

że od 05.10.2019r. ulega zmianie wysokość opłat

za wodę i kanalizację. Zgodnie z otrzymaną w dn. 30.09.2019 r.

z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

informacją o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy

cena 1m3 wody i kanalizacji wzrasta o 1,00 zł i wynosić będzie

 

14,80 zł.


Z uwagi na datę otrzymania zawiadomienia o podwyżce uprasza się

mieszkańców o doliczenie do opłaty za m-c październik 2019 r.

złotówki  do każdego deklarowanego m3 zimnej i ciepłej wody.

    Szczegółowe wyliczenie opłaty za wodę i kanalizację wg nowych

taryf znajdzie się w treści rozliczenia za wodę.

 


Klauzula Informacyjna – nowe przepisy o

ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rudzka

  Spółdzielnia Mieszkaniowa,

  ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod

  adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • zawierania i realizacji umów;

  • realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z faktu

   posiadania tytułu prawnego do lokalu w RSM.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w

  szczególności:

 

 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania

  danych dla celów obsługi księgowej, prawnej, informatycznej i

  lustracyjnej,

 • osoby uprawnione do przeglądania rejestru członków,

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

  podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres

  niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym

  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

  prawa,

 2. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do

  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

  ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu

  wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

  danych,

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Niniejsza informacja została wywieszona na tablicach ogłoszeń na

klatkach schodowych w budynkach Rudzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej, umieszczona na naszej stronie w internecie oraz

sukcesywnie zostanie dołączana jako załącznik do

umów zawieranych przez RSM z osobami trzecimi oraz wysyłana do

kontrahentów Spółdzielni, z którymi umowy zostały już zawarte.

Z poważaniem

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
 


eKartoteka


Informujemy, że formularz wniosku o dostęp do informacji o płatnościach przez www jest tutaj dostępny.

 

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoją siedzibę przy ulicy Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze starała się zaspokajać oczekiwania swoich Członków. Spółdzielnia powstała z połączenia Międzyzakładowych Spółdzielni Mieszkaniowych działających przy rudzkich kopalniach. Obecną nazwę otrzymała 23 maja 1978r.

Nasza Spółdzielnia ma znaczny udział w rozwoju Miasta, w krajobrazie Rudy Śląskiej osiedla Spółdzielni stanowią poważną część wszystkich zasobów gminy. Należy podkreślić, że Spółdzielnia zajmuje się nie tylko administrowaniem budynków, ale także czynnie bierze udział w życiu kulturalnym poprzez Osiedlowe Domy Kultury...

Mamy nadzieję, że strona internetowa Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej spełnia Państwa oczekiwania! Zapraszamy do jej odwiedzania i zapoznania się z naszym serwisem internetowym.

 

UWAGA!

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w RSM obowiązuje zasada, że odpowiedzi na korespondencję przesłaną pocztą elektoniczną udzielane są jedynie po podaniu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Korespondencja nie zawierająca tych danych traktowana będzie jako anonim i pozostawiona bez odpowiedzi.

 

Informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie

 

 

Dodatkowe informacje