Kompleksowe usunięcie azbestu wraz z jego unieszkodliwieniem oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Drozdów 2-4

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Realizuje projekt: Kompleksowe usunięcie azbestu wraz z jego unieszkodliwieniem oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Drozdów 2-4

Dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Wartość projektu: 794.002,19 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  292.209,01 PLN

Celem projektu jest usunięcie i unieszkodliwienia 7,02 ton wyrobów zawierających azbest
Planowane efekty projektu to: poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 7,02 ton wyrobów zawierających azbest.

Dodatkowe informacje