Kompleksowe usunięcie azbestu wraz z jego unieszkodliwieniem oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szybowej 6,6a

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Realizuje projekt: Kompleksowe usunięcie azbestu wraz z jego unieszkodliwieniem oraz zastąpienie go materiałami bezpiecznymi i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szybowej 6,6a

Dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1.174.233,52 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  199.991,07 PLN

Celem projektu jest usunięcie i unieszkodliwienia 27,81 ton wyrobów zawierających azbest
Planowane efekty projektu to: poprawa stanu środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 27,81 ton wyrobów zawierających azbest.

Dodatkowe informacje