Druki RSM

 

1.Opinia na temat wykonanych prac na budynku
2. Deklaracja przystąpienia do RSM
3. Wypowiedzenie członkostwa
4. Wniosek o ustanowienie lokatorskiego prawa do mieszkania
5. Podstawowe dane informacyjne o osobie nabywającej prawo do lokalu mieszkalnego/garażu w drodze kupna, darowizny, spadku, zamiany
6. Wniosek o zamianę mieszkania innych dysponentów na mieszkanie RSM
7. Wniosek o zamianę mieszkań lokatorskich w RSM
8. Wniosek o zamianę mieszkania spółdzielczego na mieszkanie innych dysponentów
9. Wniosek o zaświadczenie do założenia księgi wieczystej
10. Wniosek o bonifikatę eksploatacji dla niepełnosprawnych
11. Ankieta dotycząca użytkowania pomieszczeń wspólnych
12. Wniosek o sprawdzenie rozliczenia C.O.
13. Wniosek o zmianę zaliczki na poczet C.O.
14. Ankieta zadowolenia mieszkańca
15. OŚWIADCZENIE lokatorów klatki schodowej o nie wykonywaniu obowiązku utrzymywania czystości w klatce schodowej
16. Wniosek o wymianę okna
17. Informacja w/s zasad wymiany okien
18. Wniosek o zaśw. dla Biura Notarialnego w związku ze sprzedażą/darowizną mieszkania
19. Wniosek o zaśw. dla Biura Notarialnego w związku ze sprzedażą/darowizną garażu
20. wniosek o zaśw. do urzędu skarbowego, sądu dot. mieszkania
21. Stolarka okienna spełnia warunki
22. Wniosek o przeniesienie własności lokalu (ze spółdzielczego własnościowego prawa)
23. Oferta przetargowa na odrębną własność mieszkania
24. Zgłoszenie lokalu do zamiany
25. Wymiana okien we własnym zakresie i refundacja
26. Oświadczenie dot. dokonania przeksięgowań w związku z nadpłatą C.O. sezon ..... / ......
27. Oferta przetargowa na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem boksu garażowego przy ul. Norwida 26
28. Wniosek o udostępnienie/wydanie dokumentów Spółdzielni członkom RSM
29. Oferta przetargowa na najem lokali mieszkalnych
30. Zwrot nadpłaty za CO na rachunek bankowy
31. Wniosek o przeniesienie własności lokalu (ze spółdzielczego lokatorskiego prawa)
32.OŚWIADCZENIE o liczbie osób zamieszkałych w lokalu
33.Wniosek o dostęp do treści wyłącznie dla Członków RSM
34.Dane osobowe ubiegających się o spisanie umowy najmu
35.Wniosek o dostęp do informacji o saldzie opłat za mieszkanie i/lub lokal użytkowy (e-kartoteka)
37.Deklaracja w sprawie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w lokalu użytkowym
38.Oświadczenie dot. rezygnacji z przyjęcia w poczet członków
39.Wniosek o rozłożenie należności na raty
40.Oświadczenie dla osób nie będących członkami RSM o konieczności podpisania i odbioru umów w sprawie zasad korzystania z lokali
41.Pełnomocnictwo dla spadkobierców
42.Oferta przetargowa na ustalenie wysokości ceny zakupu lokalu użytkowego na zasadach odrębnej własności wystawionego do zbycia przez Rudzką
43.Oferta przetargowa na ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej do zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego
44.Oświadczenie dotyczące doręczania korespondencji

Dodatkowe informacje