Skład Zarządu

Pracą Spółdzielni kieruje i zarządza Zarząd jako organ wykonawczy w trzyosobowym składzie:

Prezes Zarządu - Michał Lipiński
Dyrektor Spółdzielni

Z-ca Prezesa Zarządu - Maria Nocoń
Dyrektor d/s Finansowych
Główny Księgowy

Z-ca Prezesa Zarządu - Wacław Początek
Dyrektor d/s Eksploatacji

Dodatkowe informacje