Wyniki I etapu przetargu na roboty remontowo-budowlane w 2019 r.

Wyniki I etapu przetargu na roboty
remontowo-budowlane w 2019 r.

=============================================

Zgodnie z treścią § 15 pkt.4 „Regulaminu przetargów” na roboty remontowo-budowlane, Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zakończone zostało postępowanie I-go etapu przetargu na roboty remontowo-budowlane w 2019 r.
Decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 13.12.2018 r. ( prot. nr 54/2018 ) do II etapu przetargu zakwalifikowane zostały następujące firmy:


I. Roboty ogólnobudowlane.

======================

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. CBD „ŚLĄSK” – Ruda Śl. (tylko wykon. opasek wokół bud., drenaży i izolacja ścian fund.)

3. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

4. Usługi Rem.-Bud. „REM-BUD” S.C. - Rybnik

5. Przeds.Wielobranżowe „REMAL” S.C. - Ruda Śl. ( tylko rem. pomieszczeń )

6. PPHU „KOW-bud” – Chorzów

7. FHU „ANMAR” - Mikołów

8. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

9. Zakład Ogólnobudowlany K.Pawłowski - Ruda Śl. ( tylko rem. pomieszczeń )

10. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

11. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

12. ZRB Jan Zawadzki – Kielce

13. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

a) uszczelnienie elewacji:

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

3. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

4. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

5. FHU „HEBDA” - Tylmanowa


II. Roboty malarskie.

================

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

3. Usługi Rem.-Bud. „REM-BUD” S.C. - Rybnik

4. Przeds.Wielobranżowe „REMAL” S.C. - Ruda Śl. ( tylko rem. pomieszczeń )

5. PPHU „KOW-bud” – Chorzów

6. FHU „ANMAR” - Mikołów

7. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

8. Zakład Ogólnobudowlany K.Pawłowski - Ruda Śl. ( tylko rem. pomieszczeń )

9. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

10. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

 

III. Roboty kominiarskie.

===================

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

3. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

4. FHU „HEBDA” - Tylmanowa


IV. Roboty dekarskie.

================

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

3. PPHU „KOW-bud” - Chorzów

4. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

5. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

6. ZRB Jan Zawadzki – Kielce

7. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

 

V. Roboty stolarskie.

=================

1. F.H.U. ARKAS - Ruda Śl.


VI. Demontaż i utylizacja „ACEKOLU” oraz roboty towarzyszące z malarskimi włącznie.

====================================================

1. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

2. ZRB Jan Zawadzki - Kielce

3. FHU „HEBDA” – Tylmanowa


VII. Częściowe docieplenie budynków.

=============================

1. Firma „JANAS” - Ruda Śl.

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. ZRB Jan Zawadzki - Kielce

4. FHU „HEBDA” – Tylmanowa


VIII. Roboty ślusarskie.

===================

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śląska

2. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

3. Usługi Rem.-Bud. „REM-BUD” S.C. - Rybnik

4. PPHU „KOW-bud” - Chorzów

5. FHU „ANMAR” - Mikołów

6. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

7. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

8. FHU „HEBDA” – Tylmanowa


IX.Roboty drogowe.

=================

a) wykonanie i remonty dróg, chodników, parkingów, boisk, schodów terenowych, progów zwalniających, opasek, drenaży i izolacja ścian fundamentowych:

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. ZUH „RAK” - Ruda Śl.

3. CBD „ŚLĄSK” - Ruda Śl.

4. Zakład Usług Komunalnych S.Pabich - Ruda Śl.

5. FHU „ANMAR” - Mikołów

6. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

7. „ENERGOBUD” Spółka Jawna - Ruda Śl.

8. PPHU „DUET” S.C. - Ruda Śl.

9. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

b) remonty cząstkowe dróg i chodników:

1. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

2. CBD „ŚLĄSK” - Ruda Śl.

3. Zakład Usług Komunalnych S.Pabich - Ruda Śl.

4. „ENERGOBUD” Spółka Jawna - Ruda Śl.

5. PPHU „DUET” S.C. - Ruda Śląska

6. FHU „HEBDA” – Tylmanowa


X.Wykonanie i remonty placów zabaw.

================================

1. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

2. PPHU „DUET” S.C. - Ruda Śl.

a) zakup i dostawa piasku płukanego do piaskownic łącznie z transportem:

1. PPUH „PEDRO” - Ruda Śl.

2. ZUPH „MAX-BUD 1” – Ruda Śl.

 

XI. Urządzanie terenów zieleni osiedlowej.

=====================================

1. PPHU „DUET” S.C. – Ruda Śl.


XII. Roboty elektryczne.

===================

a) remonty instalacji elektrycznych:

1. PW PHU Jan Musioł - Ruda Śl.

2. ZRB Z.Stram - Ruda Śl.

3. PHU „AMAR” - Ruda Śl.

4. „ENERGOBUD” S.J. - Ruda Śl.

5. ZRB „REMEL” - Ruda Śl.

b) kontrole instalacji elektrycznych:

1. PW PHU Jan Musioł - Ruda Śl.

2. ZRB Z.Stram - Ruda Śl.

3. PHU „AMAR” - Ruda Śl.

4. ZRB „REMEL” - Ruda Śl.

 

XIII. Roboty instalacyjne.

====================

a) remonty instalacji c.o. i gazu:

1. ZUH „RAK” - Chorzów

2. ZIG A.Broda - Katowice (oprócz remontów inst. c.o.)

3. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

4. FHU „ANMAR” - Mikołów

5. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

6. Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Nowak - Świętochłowice

b) remonty instalacji wod.-kan. wewnętrznej i zewnętrznej:

1. ZUH „RAK” - Chorzów

2. ZIG A.Broda - Katowice

3. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

4. FHU „ANMAR” - Mikołów

5. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

6. Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Nowak - Świętochłowice

( oprócz remontów zewnętrznej inst. wod.-kan. )

c) usuwanie awarii kanalizacyjnych z monitoringiem:

1. ZUH „RAK” - Chorzów

2. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

3. FHU „ANMAR” - Mikołów

4. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

d) kontrole instalacji gazowej:

1. ZIG A.Broda - Katowice

2. Zakład Instal. Sanitarnych P.Ledwoch - Bytom


XIV. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja i usuwanie gniazd os.

==================================================

1. Przeds. Usług Sanitarnych „IGA” - Bytom

2. Zakład Usługowy „ASEKURACJA” - Ruda Śląska

 

 

Ruda Śląska, dnia 18.12.2018 r.

 

Dodatkowe informacje