Wyniki I etapu przetargu na roboty remontowo-budowlane w 2020 r.

Wyniki I etapu przetargu na roboty

remontowo-budowlane w 2020 r.

=============================================

Zgodnie z treścią § 15 pkt.4 „Regulaminu przetargów” na roboty remontowo-budowlane, Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zakończone zostało postępowanie I-go etapu przetargu na roboty remontowo-budowlane w 2020 r.
Decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 12.12.2019 r. ( prot. nr 55/2019 ) do II etapu przetargu zakwalifikowane zostały następujące firmy:

I. Roboty ogólnobudowlane.

======================

1. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. Przeds.Wielobranżowe „REMAL” S.C. - Ruda Śl. ( tylko rem. pomieszczeń )

4. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

5. FHU „ANMAR” - Mikołów

6. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

7. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

8. PPHU „KOW-bud” – Chorzów

9. ZRB Jan Zawadzki – Kielce

a) uszczelnienie elewacji:

1. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

4. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

 

II. Roboty malarskie.

================

1. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

2. MR Construction Spółka z o.o. – Gliwice

3. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

4. Przeds.Wielobranżowe „REMAL” S.C. - Ruda Śl.

5. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

6. FHU „ANMAR” - Mikołów

7. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

8. PPHU „KOW-bud” – Chorzów

 

III. Roboty kominiarskie.

===================

1. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

2. ZRB „WACH-BUD” - Zabrze

3. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

 

IV. Roboty dekarskie.

================

1. FHU „HEBDA” - Tylmanowa

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

4. PPHU „DUET”S.C. - Ruda Śl.

5. PPHU „KOW-bud” - Chorzów

6. ZRB Jan Zawadzki – Kielce

 

V. Roboty stolarskie.

=================

1. F.H.U. ARKAS - Ruda Śl.

Na roboty stolarskie zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z firmą F.H.U. ARKAS.

 

VI. Demontaż i utylizacja „ACEKOLU” oraz roboty towarzyszące z malarskimi włącznie.

==================

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. ZRB „WACH-BUD” - Zabrze

4. ZRB Jan Zawadzki - Kielce

 

VII. Częściowe docieplenie elewacji budynków.

====================================

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. MR Construction Spółka z o.o. – Zabrze

3. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

4. ZRB „WACH-BUD” - Zabrze

5. Firma „JANAS” - Ruda Śl.

6. ZRB Jan Zawadzki - Kielce

 

VIII. Roboty ślusarskie.

===================

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. Przeds. Usługowe „NORMA” - Świętochłowice

3. ASSA ABLOY Mercor Doors Spółka z o.o. - Gdańsk

4. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śląska

5. PPHU „KOW-bud” - Chorzów

 

IX.Roboty drogowe.

=================

a) wykonanie i remonty dróg, chodników, parkingów, boisk, schodów terenowych, progów zwalniających:

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. BRUK Spółka Jawna – Ruda Śl.

3. CBD „ŚLĄSK” - Ruda Śl.

4. PHUP „JANET” - Ruda Śl.

5. FHU „ANMAR” - Mikołów

6. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

7. ZUH „RAK” - Ruda Śl.

b) remonty cząstkowe dróg i chodników:

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. BRUK Spółka Jawna – Ruda Śl.

3. CBD „ŚLĄSK” - Ruda Śl.

4. Firma „JANAS” Usługi Budowlane - Ruda Śl.

 

X.Wykonanie i remonty placów zabaw.

================================
1. PPHU „DUET” S.C. - Ruda Śl.

Na wykonanie i remonty placów zabaw zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z firmą PPHU „DUET” S.C.

a) zakup i dostawa piasku płukanego do piaskownic łącznie z transportem:

1. ZUPH „MAX-BUD 1” – Ruda Śl.

Na zakup i dostawę piasku zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z firmą ZUPH „MAX-BUD 1”.

 

XI. Urządzanie terenów zieleni osiedlowej.

=====================================

1. PPHU „DUET” S.C. – Ruda Śl.

Na urządzanie terenów zieleni osiedlowej zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z firmą PPHU „DUET” S.C.

 

XII. Roboty elektryczne.

===================

a) remonty instalacji elektrycznych:

1. FHU „HEBDA” – Tylmanowa

2. „ENERGOBUD” S.J. - Ruda Śl.

3. ZRB „REMEL” - Ruda Śl.

4. PW PHU Jan Musioł - Ruda Śl.

5. PHU „AMAR” - Ruda Śl.

6. ZRB Z.Stram - Ruda Śl.

b) kontrole instalacji elektrycznych:

1. ZRB „REMEL” - Ruda Śl.

2. PW PHU Jan Musioł - Ruda Śl.

3. PHU „AMAR” - Ruda Śl.

4. ZRB Z.Stram - Ruda Śl.

 

XIII. Roboty instalacyjne.

====================

a) remonty instalacji c.o. i gazu:

1. Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Nowak – Świętochłowice

2. ZIG A.Broda - Katowice (oprócz remontów inst. c.o.)

3. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

4. FHU „ANMAR” - Mikołów

5. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

6. ZUH „RAK” - Chorzów

b) remonty instalacji wod.-kan. wewnętrznej i zewnętrznej:

1. Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Nowak – Świętochłowice

( oprócz remontów zewnętrznej inst. wod.-kan. )

2. ZIG A.Broda - Katowice

3. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

4. FHU „ANMAR” - Mikołów

5. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

6. ZUH „RAK” - Chorzów

c) usuwanie awarii kanalizacyjnych z monitoringiem:

1. PPHUP „JANET” - Ruda Śl.

2. FHU „ANMAR” - Mikołów

3. Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Ledwoch - Bytom

4. ZUH „RAK” - Chorzów

d) kontrole instalacji gazowej:

1. ZIG A.Broda - Katowice

2. Zakład Instal. Sanitarnych P.Ledwoch - Bytom

 

XIV. Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja i usuwanie gniazd os.

==================================================
1. FHU „A.M.W.” Maria Wochnik

2. Zakład Usługowy „ASEKURACJA” - Ruda Śląska

3. Przeds. Usług Sanitarnych „IGA” - Bytom

 

 

Ruda Śląska, dnia 17.12.2019 r.

 

Dodatkowe informacje