RSM ogłasza że posiada w trybie „od zaraz”: do wynajmu 15 miejsc postojowych w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 oraz do wydzierżawienia teren w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12

tel. 2482-411 fax 2484-322

ogłasza, że posiada w trybie „od zaraz”:

1) do wynajmu 15 miejsc postojowych w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4

/część działki 1185/142, KW GL1S/00006640/8/ wg stawki za jedno miejsce postojowe wynoszącej 77,75 zł/m-c + VAT

ZDJĘCIA

Teren obejmuje 20 miejsc postojowych, na ogrodzonym terenie, zlokalizowanym przy siedzibie Administracji nr 6.

Przed podpisaniem umowy Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.

2) do wydzierżawienia terenw Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 o pow. 200,00 m2 z przeznaczeniem na składowisko materiałów, wiatę magazynową lub bazę sprzętu budowlanego wg stawki czynszu dzierżawnego: 6,24 zł/m2/m-c+ VAT

ZDJĘCIA

Przed podpisaniem umowyDzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 032 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. Przy ul. Magazynowej 12 oraz Administracji nr 6 przy ul. Gwareckiej 4 tel. 32 242-70-75.

 

 

Ruda Śl. 13.03.2020 r.

 

 

 

Dodatkowe informacje