Message icon

Aktualności

Wycinka drzewa Modrzew Europejski ul. Józefa Elsnera 1-1c

Administracja Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. tekst jednolity Dz.U.2022.0.916 t.j. z późniejszymi zmianami informuje mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy:

Józefa Elsnera 1 – 1c drzewo iglaste z gatunku MODRZEW EUROPEJSKI o obw. pnia 92 cm rosnącego na działce o numerze 3782/165,

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na piśmie w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji do siedziby Administracja nr 5 ul. Różyckiego 30, 41-710 Ruda Śląska. Tel: 32 242 09 35