Skład Zarządu

Pracą Spółdzielni kieruje i zarządza Zarząd jako organ wykonawczy w trzyosobowym składzie:

Andrzej Pacławski

Prezes Zarządu


Dyrektor Spółdzielni

Dorota Osmenda

Z-ca Prezesa Zarządu


Dyrektor d/s Finansowych Główny Księgowy

Jarosław Gonciarz

Z-ca Prezesa Zarządu


Dyrektor d/s Eksploatacji

Skład Rady Nadzorczej

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków RSM w dniach 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 czerwca 2022 r. skład Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej kadencji 2022-2025 po ukonstytuowaniu się jest następujący:

1) Norbert Rózga – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Adam Kubiczek – z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji GZM i Kultury Rady Nadzorczej RSM
3) Piotr Miś – członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM
4) Ewa Chmielewska – członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji GZM i Kultury Rady Nadzorczej RSM
5) Katarzyna Żymełka – członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM
6) Marcin Mol – członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM
7) Bogdan Bubała – członek Rady Nadzorczej, członek Komisji GZM i Kultury Rady Nadzorczej RSM

 

Harmonogram posiedzeń i dyżurów Rad Osiedli

Skład Rad Osiedli kadencji 2022 - 2026

Administracja Nr 1 – Godula , Orzegów

Siedziba: Ruda Śląska – Godula, ul. Joanny 12

Posiedzenia: pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17:00 – 18:00

Dyżury: poniedziałki, godz. 17:00–18:00

 1. Kiepura Patryk – Przewodniczący
 2. Maleska Renata – Z-ca Przewodniczącego
 3. Wylotek Przemysław – Sekretarz
 4. Jarocki Fabian – członek
 5. Kałuża Grzegorz – członek
 6. Siemienkiewicz Helena – członek

Administracja Nr 2 – Nowy Bytom, Oś. Westerplatte

Siedziba: Ruda Śląska – Nowy Bytom, ul. Pokoju 18

Posiedzenia: drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15:30 – 17:00

Dyżury: poniedziałki, godz. 16:00–17:00

 1. Bibrzycki Robert – Przewodniczący
 2. Berda Janusz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pakura Janina – Sekretarz
 4. Szydełko Agnieszka – członek
 5. Hilgner Damian – członek
 6. Juraszek Ewa – członek

Administracja Nr 3 – Ruda Śląska 1

Siedziba: Ruda Śląska – Ruda, ul. Wolności 20, I piętro

Posiedzenia: pierwszy wtorek miesiąca, od godz. 15:30

Dyżury: wtorki, godz. 16:00–17:00

 1. Szczepanik Sylwia – Przewodnicząca
 2. Gołły Andrzej – Z-ca Przewodniczącej
 3. Majcherczyk Małgorzata – Sekretarz
 4. Bartyzel Helena – członek
 5. Majewska Stanisława – członek
 6. Gajda Anna – członek
 7. Dobrzańska Małgorzata – członek

Administracja Nr 4 – Halemba, Kochłowice

Siedziba: Ruda Śląska – Halemba, ul. Energetyków 25
Kochłowice, ul. Oświęcimska 87

Posiedzenia: pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17:00

Dyżury: poniedziałki, godz. 16:00 – 17:00

 1. Młynarska Janina – Przewodnicząca
 2. Ramiączek Wiesław – Z-ca Przewodniczącego
 3. Babik Paweł – Sekretarz
 4. Smoła Dorota – członek
 5. Moj Helena – członek

Administracja Nr 5 – Wirek, Bielszowice

Siedziba: Ruda Śląska – Wirek, ul. L. Różyckiego 30

Posiedzenia: każdy przedostatni poniedziałek miesiąca, godz. 16:00 – 17:00

Dyżury: poniedziałki, godz. 16:00–17:00

 1. Barwiak Sławomir – Przewodniczący
 2. Wykpisz Janusz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Drzymała Ilona – Sekretarz
 4. Zawistowska Teresa – członek
 5. Lubosik Mariusz – członek

Administracja Nr 6 – Bykowina

Siedziba: Ruda Śląska – Bykowina, ul. Gwarecka 4

Posiedzenia: drugi poniedziałek miesiąca, godz. 16:30

Dyżury: poniedziałki, godz. 16:00

 1. Dryja Władysław – Przewodniczący
 2. Ociepka Jan – Z-ca Przewodniczącego
 3. Wieczorek Teresa – Sekretarz
 4. Świerczyński Sebastian – członek
 5. Szołkiewicz Mirosława – członek
 6. Gołkowska Leokadia – członek
 7. Kulpan Wioletta – członek

Administracja Nr 7 – Orzegów, Godula

Siedziba: Ruda Śląska – Orzegów, ul. A. Zielińskiego 8

Posiedzenia: trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 16:00 – 18:00

Dyżury: poniedziałki, godz. 16:00 – 17:00

 1. Theiner Agata – Przewodnicząca
 2. Krzemińska Beata – Z-ca Przewodniczącego
 3. Łopuszańska Bożena – Sekretarz
 4. Dzik Iwona – członek
 5. Rams Michał – członek