Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Podlas 12-12I – wyniki

Zgodnie z treścią §20 pkt 2 „Regulaminu przetargów/udzielania zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także na pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zakończone zostało postępowanie przetargowe gdzie Decyzją Zarządu RSM z dnia 14.12.2023 r. (protokół nr 60/2023) do realizacji zadania wybrana została Firma Handlowo-Usługowa „HEBDA” Paweł Hebda z Tylmanowej.