Przetarg nieograniczony na wykonanie na dachu pawilonu przy ul. Ludomira Różyckiego 30 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 10 kWp oraz na dachu pawilonu przy ul. Gwareckiej 4 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 12 kWp – wyniki

Zgodnie z treścią §20 pkt 2 „Regulaminu przetargów/udzielania zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” informujemy, że przetarg wygrała firma:

ELTECH Sp. z o.o. – Ruda Śląska

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.