Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów, naprawę elewacji i docieplenie szczytu budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 1-1D w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej – wyniki

Zgodnie z treścią §20 pkt 2 „Regulaminu przetargów/udzielania zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także na pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” Zarząd RSM informuje, że zakończone zostało postępowanie przetargowe gdzie Decyzją Zarządu Spółdzielni z dnia 16.11.2023 r. (protokół nr 56/2023) do realizacji zadania wybrana została Firma Handlowo-Usługowa „HEBDA” Paweł Hebda z Tylmanowej.