Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Adolfa Kempnego 2-2C – wyniki

Zgodnie z treścią §20 pkt 2 „Regulaminu przetargów/udzielenia zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także na pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zakończone zostało postępowanie przetargowe i Decyzją Zarządu RSM z dnia 05.10.2023 r. (protokół nr 50/2023) do realizacji zadania wybrana została firma Zakład Remontowo-Budowlany Jan Zawadzki z Kielc.