Message icon

Aktualności

Informacja o dniu wolnym od pracy w RSM

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej skorzystają w dniu 02 maja 2024 r. tj w czwartek, z urlopów wypoczynkowych.
Tym samym w/w dzień 02 maja 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy a Dyrekcja, Administracje i ODK RSM będą nieczynne.

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu. Przypominamy telefon: 32 387 51 40.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Zarząd RSM