Message icon

Aktualności

Zawiadomienie Mieszkańców zasobów RSM o możliwości nienaliczania odsetek

Zarząd RSM uprzejmie informuje, że ponownie jak w ubiegłym roku, chce wyjść naprzeciw osobom, które borykają się z problemami finansowymi i zobowiązaniami wobec Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby uniknęli wzrostu posiadanych zaległości wobec Spółdzielni.

W związku z powyższym zawiadamia o odstąpieniu od naliczania odsetek osobom, które od


01
marca 2024 r. do 31 maja 2024 r.

spłacą w całości należności główne i koszty sądowe wobec Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowane lokale w zasobach RSM, za wyjątkiem osób, które już skorzystały z tej możliwości w latach ubiegłych.

W celu obliczenia wysokości zaległości oraz kosztów sądowych należy skontaktować się z Działem Prawnym i Windykacji – tel. 32 2482 411 wewn. 244 lub 262 albo osobiście w budynku Dyrekcji.

Zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości.


Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej